0 سفارش
بستن× شماره تلفن تماس با ما: 09391815029

نتایج جستجو 9 مورد

15 فروردین 1400 نوشته شده توسط امیرحسن مروجی

سیستم های هوشمند مبتنی بر وب


2 فروردین 1400 نوشته شده توسط امیرحسن مروجی

فرا رسیدن نو روز 1400


18 فروردین 1400 نوشته شده توسط امیرحسن مروجی

ایلان ماسک ربات‌های خطرناک


18 فروردین 1400 نوشته شده توسط امیرحسن مروجی

ربات غول پیکر مبارز حراج شد