0 سفارش
بستن× شماره تلفن تماس با ما: 09391815029نظارت بر اجرای طرح‌های نرم افزاری

عموماً طرح‌های مدیریتی (طرح‌های خدمات مدیریتی)، همچون پروژه‌های جامع انفورماتیكی بنگاه‌ها، عموماً به خاطر نبودن نیروی متخصص یا مشاور ناظر، با مشكلات و مسائلِ اساسی مواجه می‌شود.
این مسئله مهم باعث شد که شورای عالی انفورماتیک در تدوین گزارش نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (بخشنامه نماتن) که در سال 83 تهیه شده است، به نقش ناظر و ضرورت انتخاب آن تأکید ورزیده است.

کلیات
ضمانت از تامین خواسته‌های کاربران (كارفرما) در یک پروژه نرم‌افزاری و انطباق فرایند توسعه نرم‌افزار از دیدگاه مهندسی با طرح‌ها و برنامه‌های از قبل تعیین شده و انجام پروژه براساس شرایط اختصاصی قرارداد و مرتفع کردن موانعی كه در هر صورت موجب اختلال در روند اجرایی پروژه خواهد شد، دارای اهمیت خیلی زیادی می‌باشد.
ناظر پروژه نرم‌افزاری از سوئی بعنوان امین و نماینده كارفرما برروند اجراء پروژه و فعالیتهای پیمانكار براساس طرح‌های مدیریتی پروژه نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه‌ای وی ایجاب می‌کند تا به هنگام لزوم، از منابع کارفرما و پیمانکار بطور یکسان و در جهت کاملتر انجام شدن پروژه حمایت نماید.
حساسیت وظایف ناظر در پروژه‌های نرم‌افزاری و ضرورت نظارت بر پروژه‌های مذكور با توجه به این مطلب كه روند تكمیل و پیشرفت این پروژه‌ها بصورت فیزیكی قابل لمس و ارزیابی نبوده و تجدید عملیات فنی جهت رفع نارسائی‌های سیستم در انتهای كار مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین كمی و كیفی می‌باشد بیشتر آشكار می‌گردد.

شرکت نارم همواره آماده‌ی خدمات در این زمینه خواهد بود.


    دیدگاه خود را ارسال کنید    توجه: جهت بارگذاری مجدد تصویر امنیتی Ctrl + R را فشار دهید