مطالب سایت

تست
وب سایت اختصاصی شرکت نارم با مدیریت امیرحسن مروجی

گام چهارم در فرایند توسعه نرم افزار فرایند تست است

همیشه یکی از مهم ترین بحث ها در طراحی و پیاده سازی نرم افزارها، کارکرد درست سیستم طراحی شده می باشد. با رشد سیستم و توسعه چندین ساله آن توسط تیم های نرم افزار، کارکرد درست و بدون اشکال همه قسمت های آن همیشه یکی از دغدغه های برنامه نویسان می باشد.برای همین تست های مختلف تعریف و طراحی شده اند که به تیم های نرم افزاری کمک می کنند نرم افزاری های کم اشکال یا بی اشکالی را تولید نمایند.
در فرآیند تست و ارزیابی نرم‌افزار، تست‌های مختلفی تعریف می‌شوند که هر یک از آنها در مرحله خاصی استفاده می‌شوند. تست نرم‌افزار عموما در چهار سطح اصلی صورت می‌گیرد که این چهار مرحله به ترتیب انجام می شوند و شامل :

1. تست واحد (Unit testing)

2. تست یکپارچگی (Integration Testing)

3. تست سیستم (System Testing)

4. تست پذیرش (Acceptance Testing)

کلمات کلیدی: تست Test فرایند توسعه نرم افزار