مطالب سایت

تجزیه تحلیل
وب سایت اختصاصی شرکت نارم با مدیریت امیرحسن مروجی

فرایند تجزیه تحلیل

قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک‌های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت نارِم بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن‌ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان شرکت نارم بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.

مهندسی اطلاعات یا سیستم

به دلیل اینکه نرم‌افزار، بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر (یک تجارت) است، همیشه کار با ایجاد پیش نیاز برای تمام المان‌های سیستم و سپس نسبت دادن زیر مجموعه‌ای از این نیازها به نرم‌افزار شروع می‌شود. چنین دیدی از سیستم، لازم است؛ چراکه نرم‌افزار باید با المان‌هایی مثل سخت افزار، مردم و پایگاه داده ارتباط داشته باشد.

مهندسی سیستم و تجزیه و تحلیل، شامل جمع آوری نیازها در سطح سیستم، به همراه تجزیه، تحلیل و طراحی در سطح بالا می‌باشد. مهندسی اطلاعات، شامل جمع آوری نیازها در سطح تجارت راهبردی و محیط تجاری می‌باشد.

تجزیه تحلیل نیازمندی‌های نرم‌افزار

پروسه جمع آوری نیازها، روی جمع آوری و امکان سنجی خواسته‌ها و نیازهای نرم افزار تأکید می‌کند. برای اینکه ماهیت مسئله مشخص شود، مهندس نرم‌افزار یا تحلیلگر باید محدوده اطلاعات پردازشی نرم‌افزار، توابع مورد نیاز، کارکردها، کارآیی و واسط ها را به خوبی بشناسد. در این فاز، نیازها برای سیستم و نرم‌افزار، مستندسازی شده، با کمک مشتری بازبینی می‌شود.


قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
قبل از آغاز به کار طراحی سایت، لازم است اصول و تکنیک های مرتبط با موتورهای جستجو و دانش روز افزون افزایش ترافیک سایت (سئو)، در دستور کار قرار گیرد. برای شرکت طراحی سایت کاسپید بسیار مهم است که ضمن شناسایی رفتار رقبای تجاری مشتریان خود، در قالب آنالیز کلمات کلیدی مرتبط با تجارت آن ها، این امکان را فراهم نماید که در فرآیند طراحی وب سایت، مشتریان کاسپید بیشترین امکان را در زمینه تسلط بر صفحات اینترنت با توجه به محدوده کلمات کلیدی در اختیار داشته باشند.
کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل Analysis فرایند توسعه نرم افزار SEO شرکت نارم